Demisie membru CA

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Societatea Energetica Electrica S.A.

Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1

010621, Bucuresti

Tel: 0212085999, Fax: 0212085998

CIF: RO 13267221, J40/7425/2000

Capital social: 3.459.399.290 RON

www.electrica.ro

 

 


Catre:           Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                     Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                     Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 18 decembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A  

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

 

Decizia domnului Willem Jan Antoon Henri Schoeber de a demisiona din calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie al Electrica SA

 

In data de 18 decembrie 2018, domnul Willem Jan Antoon Henri Schoeber a notificat Societatea cu privire la decizia sa de a demisiona din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Electrica SA incepand cu data de 6 februarie 2019, ora 24:00, astfel incat data de 6 februarie 2019 va fi ultima zi in care dl. Schoeber va fi membru al Consiliului de Administratie al Electrica SA. 

 

Director Guvernanta Corporativa si M&A

Alexandra BORISLAVSCHI