Depunere la ASF document de oferta publica de cumparare actiuni emise de SIF 5

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 14.12.2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - depunere la Autoritatea de Supraveghere Financiara

Document de Oferta Publica de Cumparare Actiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.I.F. OLTENIA S.A. din 25.04.2018 a aprobat, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati, un program de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA, in data de 13.12.2018, a fost depus la Autoritatea de Supraveghere Financiara de catre SSIF Voltinvest S.A. Craiova - in calitate de intermediar in cadrul Ofertei Publice de Cumparare Actiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A. - Documentul de Oferta Publica de Cumparare Actiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A. impreuna cu documentatia aferenta.

S.I.F. OLTENIA S.A. va informa actionarii si investitorii cu privire la data inceperii ofertei si conditiile de derulare a acesteia.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de Conformitate