Derulare program de rascumparare

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 17.07.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 56.054.312,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat:

Referitor oferta publica de cumparare de actiuni SIF Oltenia SA

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca derularea programului de rascumparare de actiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A., initiat conform Hotararii AGEA nr. 8 din 25.03.2020 nu este influentata de hotararea 315 din 15.07.2020 pronuntata in dosarul nr. 2635/63/2020 aflat pe rolul Curtii de Apel Craiova.

S.I.F. Oltenia S.A. va derula oferta publica de cumparare actiuni, aprobata  prin Decizia ASF nr. 863/15.07.2020, cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente in materie.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Presedinte / Director General

 

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate