Desemnare auditor intern

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 13672/29.11.2018

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 29.11.2018

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Desemnare auditor intern

S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor faptul ca, prin Hotararea nr. 5/28.11.2018, Consiliul de Supraveghere a desemnat auditorul intern al societatii, in persoana d-nei Mirela Paunescu din Bucuresti, urmand ca activitatea sa fie exercitata incepand cu data de 1 ianuarie 2019.

Facem precizarea ca desemnarea noului auditor intern are loc in conditiile expirarii la data de 31 decembrie 2018 a contractului dintre SIF Transilvania si auditorul intern, societatea Moonlight S.R.L.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv /Director General Adjunct

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate