Desemnarea Directoratului

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

 

Nr. 383/16.01.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 16.01.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

 

Eveniment important de raportat: Desemnarea Directoratului

 

S.I.F. Transilvania S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020 s-au desemnat ca membri ai Directoratului, pentru un nou mandat cu o perioada de 4 ani, incepand cu data de 20.04.2020 pana la data de 19.04.2024, domnii Mihai Fercala, Iulian Stan si Stefan Szitas.

Exercitarea atributiilor aferente functiilor se va face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de A.S.F. conform Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

 

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

 

 

 

 

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

 

 

 

 

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin