Desfiintarea, respectiv infiintarea unor sedii secundare ale Companiei

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Data raportului curent: 03 Iunie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment de raportat: Desfiintarea, respectiv infiintarea, unor sedii secundare ale Companiei in data de 10.06.2020 si intrararea in vigoare la aceeasi data a modificarilor Actului constitutiv aprobate prin HAGEA nr.7/28.05.2020

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 02 Iunie 2020 a fost admisa inregistrarea, la Oficiul National al Registrului Comertului – Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Hotararilor Directoratului nr. 116/2020 si nr. 117/2020, prin care s-au aprobat, incepand cu data de 10 iunie 2020, urmatoarele:

Ø  desfiintarea sediilor secundare fara personalitate juridica ale Companiei:

-       Sucursala de transport Bacau, cu sediul in municipiul Bacau, Str. Oituz nr. 41, Judetul Bacau;

-       Sucursala de transport Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1;

-       Sucursala de transport Cluj, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului  nr. 27, Judetul Cluj;

-       Sucursala de transport Craiova, cu sediul in municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 5, Judetul Dolj;

-       Sucursala de transport Timisoara, cu sediul in municipiul Timisoara, Str. Piata Romanilor nr. 11, Judetul Timis;

-       Sucursala de transport Constanta, cu sediul in municipiul Constanta, Bdul. Alexandru Lapusneanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter si mezanin, Judetul Constanta;

-       Sucursala de transport Pitesti, cu sediul in municipiul Pitesti, Str. Fratii Golesti nr. 25 B, Judetul Arges;

-       Sucursala de transport Sibiu, cu sediul in municipiul Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 3, Judetul Sibiu;

Ø  infiintarea urmatoarelor sedii secundare fara personalitate juridica ale Companiei:

-       Unitatea Teritoriala de Transport Bacau, cu sediul in municipiul Bacau, Str. Oituz nr. 41, Judetul Bacau.

-       Unitatea Teritoriala de Transport Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1.

-       Unitatea Teritoriala de Transport Cluj, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului  nr. 27, Judetul Cluj.

-       Unitatea Teritoriala de Transport Craiova, cu sediul in municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 5, Judetul Dolj.

-       Unitatea Teritoriala de Transport Timisoara, cu sediul in municipiul Timisoara, Str. Piata Romanilor nr. 11, Judetul Timis.

-       Unitatea Teritoriala de Transport Constanta, cu sediul in municipiul Constanta, Bdul. Alexandru Lapusneanu nr. 195 A, bl. LAV1, parter si mezanin, Judetul Constanta.

-       Unitatea Teritoriala de Transport Pitesti, cu sediul in municipiul Pitesti, Str. Fratii Golesti nr. 25 B, Judetul Arges.

-       Unitatea Teritoriala de Transport Sibiu, cu sediul in municipiul Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 3, Judetul Sibiu.

Ø  intrarea in vigoare, in data de 10 iunie 2020, a modificarilor Actului Constitutiv al CNTEE ”Transelectrica” S.A, aprobate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 7/28.05.2020.

 

 

Catalin NITU

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat