Diminuare capital social - Certificat de Inregistrare a Instrumentelor Financiar

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

Data raportului: 28.10.2019

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important: Reducere capital social – Certificat de Inregistrare a Instrumentelor Financiare

 

Informam investitorii ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Certificatul de Inregistrare a Instrumentelor Financiare cu numarul nr. AC-418-4/23.10.2019 aferent reducerii capitalului social al societatii.

 

Capitalul social al societatii a fost diminuat de la 101.317.917,60 lei la 100.217.917,60 lei, divizat in 1.002.179.176 de actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei, ca urmare a anularii unui numar de 11.000.000 actiuni proprii dobandite de catre societate, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Moldova SA nr. 2 / 27.04.2018.

 

Reducerea capitalului social a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, la Depozitarul Central si la Bursa de Valori Bucuresti.

 

Claudiu Doros

Director General

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate