Disponibilitate materiale AGEA 29/30.01.2019

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

 

DISPONIBILITATE CONVOCATOR SI MATERIALE AGA BVB

Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) informeaza asupra disponibilitatii Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 29/30 ianuarie 2019 si documentelor aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii, incepand cu data de 11.12.2018, ora locala 8.30 a.m., atat in format electronic pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii / Adunari Generale ale Actionarilor http://www.bvb.ro/InvestorRelations/GeneralShareholdersMeetings, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.