Disponibilitate raport 30.09.2019 si organizare teleconferinta

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

 

COMUNICAT

privind disponibilitatea Raportului Trimestrial la 30.09.2019 si organizare teleconferinta

 

SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca:

§  Raportul Trimestrial la 30.09.2019 (pentru perioada de noua luni incheiata la 30.09.2019) impreuna cu Situatiile financiare interimare la 30.09.2019 neauditate, sunt puse la dispozitia publicului, incepand cu data de 14.11.2019 ora 830,  astfel:

-          in format electronic – pe website-ul companiei la adresa: www.transgaz.ro – relatii investitorii – raportari financiare;

-          in format scris – la sediul social al SNTGN TRANSGAZ SA, din Medias, Piata C.I. Motas nr.1, judetul Sibiu.

Raportul Trimestrial la 30.09.2019 (pentru perioada 01.01-30.09.2019) este intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr.13 a  Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cuprinde informatii financiare neauditate.

§  Organizeaza in data de 21 noiembrie 2019 ora 16:00 teleconferinta pentru prezentarea rezultatelor financiare interimare pentru perioada de noua luni incheiata la 30.09.2019. 

Informatii suplimentare si intrebari privind rezultatele financiare interimare la 30.09.2019, neauditate, pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected],  pana in data de 20 noiembrie 2019, ora 1500.

Datele de acces la teleconferinta pot fi solicitate pana in data de 21.11.2019, ora 1400 la adresa de e-mail: [email protected].

Prezentarea rezultatelor financiare interimare pentru perioada de noua luni incheiata la 30.09.2019, este disponibila la adresa www.trangaz.ro/relatii investitori/raportari financiare, incepand cu data de 21 noiembrie 2019.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

Sterian Ion