Disponibilitate Raport Anual pentru anul 2019

COTE CONPET SA

CONPET S.A.

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 14146/ 29.04.2020

 

COMUNICAT

 

 

Societatea CONPET S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de identificare 1350020, reprezentata legal de dl. Timur – Vasile Chis, Director General, avand un capital social subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 30.04.2020, ora 8:00 AM (ora locala), este disponibil raportul anual aferent exercitiului financiar 2019, astfel:

- in format electronic pe site-ul societatii la adresa: www.conpet.ro, sectiunea Relatia cu investitorii/ Raportari/ Rapoarte anuale (http://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari/rapoarte-anuale/);

- in forma scrisa, acesta putand fi consultat, respectiv procurat contra cost la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova.

In contextul prevenirii si limitarii raspandirii COVID-19 recomandam ca raportul anual aferent exercitiului financiar 2019 sa fie accesat/ consultat in format electronic.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la Biroul Guvernanta Corporativa, tel. 0728104169 sau email: [email protected].

 

 

DIRECTOR GENERAL

Ing. Timur-Vasile CHIS