Disponibilitate Raport de Sustenabilitate an 2018

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

 21 Iunie 2019

 

 

 

C O M U N I C A T

 

 

Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la publicarea Raportului de Sustenabilitate al Grupului Romgaz pentru 2018.

 

Raportul a fost elaborat in conformitate cu standardul de raportare nonfinanciara Global Reporting Initiative (GRI) Standards, recunoscut la nivel international, respectand totodata prevederile Ordinului MFP nr. 1938/2016 si Ordinului MFP nr. 2844/2016, care transpun la nivel national cerintele Directivei Europene nr. 95/2014 privind prezentarea informatiilor non-financiare si cele privind diversitatea.

 

Raportul reprezinta angajamentul anual al Grupului de a comunica catre toate partile interesate performanta non-financiara atinsa in anul 2018 si ofera detalii privind informatiile non-financiare materiale identificate pentru intelegerea performantei si a impactului activitatilor Grupului Romgaz asupra economiei, societatii si mediului, precum si pozitiei pe pietele de furnizare a gazelor naturale si a energiei electrice.

 

Raportul este disponibil pe website-ul societatii, www.romgaz.ro, sectiunea Relatia cu investitoriiRapoarte anuale 2018.

 

 

Director General,

Adrian Constantin VOLINTIRU