Disponibilitate Raport de sustenabilitate an 2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

 30 Iunie 2020

 

 

C O M U N I C A T

 

Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la publicarea Raportului de Sustenabilitate al Grupului Romgaz pentru 2019.

 

Raportul a fost elaborat in conformitate cu standardul de raportare nonfinanciara Global Reporting Initiative (GRI) Standards, recunoscut la nivel international, respectand totodata prevederile Ordinului MFP nr. 1938/2016 si Ordinului MFP nr. 2844/2016 care prevad ca entitatile cu un numar mediu de peste 500 angajati in cursul exercitiului financiar sa raporteze informatii referitoare la dezvoltarea, performanta si pozitia entitatii precum si impactul activitatii sale asupra aspectelor de mediu, sociale si de personal.

 

Raportul reprezinta angajamentul anual al Grupului de a comunica catre toate partile interesate performanta non-financiara atinsa in anul 2019 si ofera detalii privind informatiile non-financiare materiale identificate pentru intelegerea performantei si a impactului activitatilor Grupului Romgaz asupra economiei, societatii si mediului, precum si pozitiei pe pietele de furnizare a gazelor naturale si a energiei electrice.

 

Raportul este disponibil pe website-ul societatii, www.romgaz.ro, sectiunea Relatia cu investitoriiRapoarte anuale 2019.

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU