Disponibilitate raport S1 2019

COTE CONPET SA

CONPET S.A.

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 
Nr. 32075/12.08.2019

 

COMUNICAT

 

Societatea CONPET S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de identificare 1350020, reprezentata legal de dl. Timur – Vasile Chis, Director General, avand un capital social subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 13.08.2019, ora 8:00 A.M. (ora Romaniei), este disponibil Raportul Administratorilor pentru semestrul I 2019 (perioada ianuarie – iunie 2019) pe website-ul societatii www.conpet.ro, la sectiunea Relatia cu investitorii/ Raportari/ Rapoarte periodice (http://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari/rapoarte-periodice/), acesta putand fi consultat, respectiv procurat contra cost la sediul societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii CONPET S.A. din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, tel.: 0244.401360 int. 2431 si 2659.

 

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS