Disponibilitate raport Sem. I 2019 si organizare teleconferinta

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

COMUNICAT

privind disponibilitatea Raportului Semestrial la 30.06.2019 si

modificarea calendarului financiar – data intalnire analisti financiari

 

SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca:

§  Raportul semestrial impreuna cu Situatiile financiare interimare pentru semestrul I 2019 neauditate, sunt puse la dispozitia publicului, incepand cu data de 14.08.2019 ora 830,  astfel:

-          in format electronic – pe website-ul companiei la adresa: www.transgaz.ro – relatii investitori – raportari financiare;

-          in format scris – la sediul social al SNTGN TRANSGAZ SA, din Medias, Piata C.I. Motas nr.1, judetul Sibiu.

Raportul semestrial la 30.06.2019 este intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr.14 a  Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cuprinde informatii financiare neauditate.

§  Intalnirea cu analistii financiari pentru prezentarea rezultatelor financiare interimare pentru semestrul I 2019 neauditate, programata prin Calendarul de comunicare financiara 2019 pentru data de 22.08.2019, se modifica si va avea loc in data de 20.08.2019. Aceasta se va organiza sub forma de teleconferinta, in limba engleza, incepand cu ora 16:00.

Informatii suplimentare si intrebari privind rezultatele financiare interimare pentru semestrul I 2019 neauditate, pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected],  pana in data de 19 august 2019, ora 1500.

Datele de acces la teleconferinta pot fi solicitate la adresa de e-mail [email protected], pana in data de 20.08.2019, ora 1400.

Prezentarea rezultatelor financiare interimare pentru semestrul I 2019 neauditate, este disponibila la adresa http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare, incepand cu data de 20.08.2019.

 

Director General

Sterian Ion