Disponibilitate raport semestrul I 2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

 

Raport curent conform prevederilor art. 65 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raport: 13.08.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona, nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00/021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Disponibilitatea Raportului aferent Semestrului I al exercitiului financiar 2019

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului aferent Semestrului I al exercitiului financiar 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, incepand cu data de 14 august 2019, ora 08:00, dupa cum urmeaza:

 

-          in format scris, la cerere, la sediul societatii din Bucuresti, strada Polona, nr. 65, Sector 1, Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii;

-          in format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea Relatii cu investitorii – Rezultate Financiare 2019 (www.nuclearelectrica.ro).

 

Raportul aferent semestrului I al exercitiului financiar 2019 cuprinde:

 

-          Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

-          Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 - „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana;

-          Situatiile Financiare Interimare Consolidate Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 - „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana;

-          Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii al societatii, email: [email protected].

 

Cosmin Ghita                                                                        Adrian Dumitriu                              

Director General                                                                   Director Financiar