Disponibilitate raport trim 3 2018

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

COMUNICAT DE PRESA

 

S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 30.09.2018 – intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 14.11.2018, orele 0830, la adresa de internet:

 

http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2018/tr3/tr3.html

       

Raportul va fi pus la dispozitia celor interesati - incepand cu aceeasi data- la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1.        

Situatiile financiare individuale interimare simplificate la 30.09.2018 sunt intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

Mentionam ca Situatiile financiare individuale interimare simplificate la 30.09.2018 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.

S.I.F. OLTENIA S.A. va transmite Raportul Trimestrial la data de 30.09.2018 la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0251-419.335, 0251-419.347.

 

conf.univ.dr.ec. Tudor Ciurezu

Presedinte /Director General

  

ec. Viorica Blan

Ofiter de Conformitateintern