Disponibilitate raport trim 3 2018

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 43832/ 13.11.2018

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

 

 

COMUNICAT

 

Societatea CONPET S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de identificare 1350020, reprezentata legal de dl. Timur – Vasile Chis, Director General, avand un capital social subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 14.11.2018, ora 8:00 A.M. (ora Romaniei), este disponibil Raportul Trimestrial privind activitatea economico – financiara a CONPET S.A. la 30 septembrie 2018 (perioada 01.01.2018 – 30.09.2018) pe website-ul societatii www.conpet.ro, la sectiunea Relatia cu investitorii/ Raportari/ Rapoarte periodice (http://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari/rapoarte-periodice/), acesta putand fi consultat, respectiv procurat contra cost la sediul societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii CONPET S.A. din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, tel.: 0244.401360 int. 2431 si 2659.

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS