Disponibilitate raport trimestrul III 2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raport: 13.11.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona, Nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 Eveniment important de raportat: Disponibilitatea Raportului trimestrial pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Trimestrial pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, incepand cu data de 14 noiembrie 2019, ora 08:00, dupa cum urmeaza:

 

-          in format scris, la cerere, la sediul societatii din Bucuresti, strada Polona nr. 65, sector 1, Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii;

-          in format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea Relatii cu investitorii – Rezultate Financiare 2019 (www.nuclearelectrica.ro).

 

Raportul Trimestrial pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019 cuprinde:

 

-          Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

-          Situatiile financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2019;

-          Raportul Trimestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii al societatii, email: [email protected].

 

 Cosmin Ghita                                                                                                                         

Director General