Disponibilitate Rezultate Financiare Anuale Preliminare pentru 2019

COTE CONPET SA

CONPET S.A.

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 7193/ 20.02.2020

 

COMUNICAT

 

Societatea CONPET S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de identificare 1350020, reprezentata legal de dl. Timur – Vasile Chis, Director General, avand un capital social subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, informeaza actionarii si investitorii ca rezultatele financiare anuale preliminare aferente anului 2019 vor fi transmise in data de 21.02.2020, ora 8:00 (ora locala) la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti pentru informare si publicare pe site-ul www.bvb.ro.

Rezultatele financiare anuale preliminare aferente anului 2019 vor fi disponibile la societatea CONPET S.A., incepand cu data de 21.02.2020, ora 8:00 (ora locala), astfel:

- in format electronic pe site-ul societatii la adresa: www.conpet.ro, la sectiunea „Relatia cu Investitorii/ Raportari/ Alte rapoarte”;

- in forma scrisa la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova. Informatii suplimentare se pot obtine la societatea CONPET S.A., Biroul Guvernanta Corporativa, tel. 0244/ 401.360, int. 2431 sau 2659.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Timur-Vasile CHIS