Document informare - alocare actiuni

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 28.04.2020

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important – Oferirea de drepturi/optiuni de a achizitiona actiuni SIF2 catre administratorii, directorii si angajatii societatii, ca parte a remuneratiei variabile (Planul de beneficii pentru anul 2019), in conformitate cu  Politica de remunerare a societatii si prevederile AFIA.

 

Ca urmare a hotararii AGOA nr. 2/27.04.2020 privind aprobarea situatiilor financiare individuale (IFRS) pentru exercitiul financiar 2019, insotite de Raportul auditorului financiar si in conformitate cu Politica de remunerare a societatii, Consiliul de Administratie a aprobat “Planul de acordare drepturi/optiuni(”Stock Option Plan”), ca parte a “Planului de Beneficii pentru anul 2019”  prin acordare de numerar si actiuni.

 

Actiunile ce fac obiectul acestui plan au fost rascumparate de SIF Moldova, conform programelor aprobate prin hotararile AGEA nr. 4 din 25.04.2016 si  nr. 3 din 18.04.2019.

 

Intrarea in drepturi si atribuirea actiunilor se va face la momentul indeplinirii conditiilor din “Planul de acordare drepturi/optiunisi a exercitarii  de catre fiecare beneficiar a dreptului, dupa implinirea termenului de 12 luni de la publicarea ”Documentului de informare”, dar nu mai mult de 15 luni de la data semnarii “Acordului”.

 

Prezentam atasat “Documentul de informare” intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 (anexa nr. 4).

 

Director General

Claudiu Doros

 

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate