Document informare - alocare actiuni 2020

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 03.06.2020

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                        Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8

Numar tel./fax:                                                    0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:               J12/4155/1993

CUI:                                                                           5022670

Capital soc.subscris si varsat:                       5.216.090.590 lei

Piata regl. de tranzactionare:                       Bursa de Valori Bucuresti

           

1.      Evenimente importante de raportat

a)     Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente: distribuirea de actiuni catre personalul din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, in conformitate cu Hotararea AGEA din data de 24.04.2019 si cu Rezolutiile Consiliului de Administratie din 02.06.2020.

 

Va informam ca in baza Hotararii A.G.E.A. din data de 24.04.2019 si a rezolutiilor Consiliului de Administratie din data de 02.06.2020, un numar de 35.068.919 actiuni (simbol TLV) vor fi atribuite catre personalul din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania cu performante deosebite in activitatea profesionala.

Anexam Documentul de informare intocmit conform Anexei nr. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

 

DIRECTOR GENERAL                                      DIRECTOR EXECUTIV DGCC

OMER TETIK                                                        IOANA OLANESCU