Document informare - alocare actiuni BVB

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Nr. 2195/May 24, 2019

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

            Fax: 021- 659.60.51

            BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

            Fax: 021- 256.92.76

De la:   BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 24.05.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat inregistrat la ORC: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata Reglementata - Categoria Premium (simbol de piata BVB)

 

Evenimente importante de raportat: atribuirea de actiuni catre membrii Consiliului de administratie, Directorii si angajatii societatii, in conformitate cu Hotararile AGEA din data de 12.04.2017 si 16.04.2018, Hotararea AGAO din 24.04.2019 si a Hotararilor Consiliului de Administratie din 2019

  

Va informam ca, in baza Hotararilor AGEA din data de 12.04.2017, 16.04.2018, Hotararii AGAO din 24.04.2019  si a Hotararilor Consiliului de Administratie din 2019, un numar de 28.808 actiuni (simbol BVB) sunt/vor fi atribuite catre membrii Consiliului de administratie, Directorii si angajatii societatii.

 Anexam Documentul de informare intocmit conform Anexei nr. 4 din Regulamentul nr. 5/2018.

 

 Adrian Tanase

Director General