Document informare - alocare actiuni SIF2

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 10.04.2018

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament CNVM nr. 1/2006

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important – Alocarea de actiuni SIF2 conform “Planului de plata pe baza de actiuni 2016” si “Documentului de informare cu privire la oferirea de actiuni SIF Moldova catre membrii structurii de conducere si catre angajatii SIF Moldova – Stock Option Plan” (“Documentul de informare” - raport curent din 11 aprilie 2017)

 

Conform “Politicii de remunerare” si in acord cu datele si informatiile cuprinse in “Documentul de informare”, comunicat prin raportul curent din 11 aprilie 2017, informam ca la implinirea termenului de 12 luni de la semnarea “Acordului de plata pe baza de actiuni”, toate persoanele si-au exercitat dreptul de a primi actiunile oferite pentru exercitiul financiar 2016.

 

Prin urmare, in data de 10 aprilie 2018, SIF Moldova a transferat catre membrii structurii de conducere si angajati un numar de 4.934.763 actiuni SIF2, reprezentand 0,4747% din capitalul social.

 

Avand in vedere ca nu au intervenit modificari in “Documentul de informarecomunicat anteriorprezentul raport privind alocarea de actiuni completeaza raportul privind oferirea de actiuni din 11.04.2017 si reprezinta Documentul de informare, in sensul prevederilor Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

 

Catalin Iancu    

Director General Adjunct

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate