Drepturi de vot in cadrul AGEA din 29/30 iunie 2020

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 4236 /26.06.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 26.06.2020

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687            

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Situatia drepturilor de vot in cadrul A.G.E.A. convocata pentru data de 29/30.06.2020

In conformitate cu art. 188 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor faptul ca numarul drepturilor de vot la data de 16.06.2020, stabilita ca data de referinta pentru A.G.E.A. convocata pentru data de 29/30 iunie 2020, este 2.162.443.797, corespunzator numarului total al actiunilor emise de societate. Informatiile referitoare la drepturile de vot sunt disponibile pe site-ul societatii, la adresa www.siftransilvania.ro, Sectiunea A.G.E.A. Iunie 2020.

 

Marius Adrian Moldovan

Presedinte Executiv/Director General

 

 

 

 

Tony Cristian  Raduta-Gib   

Membru al Directoratului/Director