Erata Hotarari AGAE din 29.01.2019

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Nr. 353 /29.01.2019

Catre:  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

            Fax: 021- 659.60.51

             BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

             Fax: 021- 256.92.76

 

De la:   BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 29.01.2019

Denumirea entitatii emitente: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata BVB)

 

Evenimente importante de raportat: Indreptarea unor erori materiale din continutul raportului curent privind hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 29.01.2019 (prima convocare)

 

Astfel:

 In versiunea in limba romana a raportului curent privind hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 29.01.2019 (prima convocare), transmis astazi, urmatorul paragraf se va citi:

“Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 4693 din data de 11.12.2018 si in ziarul Romania Libera din data de 11.12.2018, precum si pe pagina web a Societatii la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunari Generale ale Actionarilor.”

In loc de

“Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 4693 din data de 11.12.2019 si in ziarul Romania Libera din data de 11.12.2018, precum si pe pagina web a Societatii la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunari Generale ale Actionarilor.”

 

 De asemenea, in versiunile in limba romana si in limba engleza a raportului curent anterior mentionat, punctul iv) din Hotararea nr.1 se va citi:

“iv) capitalul social initial total al CCP: minimum 16 (saisprezece) milioane de euro (la cursul BNR valabil la data varsarii aportului); suma finala se va aproba de Consiliul Bursei in functie de rezultatele procesului de selectie al co-actionarilor in CCP si de cerintele tehnico-financiare considerate necesare pentru bunul mers al CCP;”

 in loc de

“iv) capitalul social initial total al CCP: minimum 15 (cincisprezece) milioane de euro (la cursul BNR valabil la data varsarii aportului); suma finala se va aproba de Consiliul Bursei in functie de rezultatele procesului de selectie al co-actionarilor in CCP si de cerintele tehnico-financiare considerate necesare pentru bunul mers al CCP;”

 

 

 

Adrian Tanase

Director General