Erata - Initierea program II de rascumparare de actiuni

M MedLife S.A.

Nr. 87 / 3 iulie 2020

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 3 iulie 2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

Rectificare Raport Curent nr. 85 / 1 iulie 2020

 

In Raportul Curent nr. 85 din data de 1 iulie 2020, paragraful:

 

Volumul de actiuni pe care il va putea rascumpara Societatea este determinat in conformitate cu prevederile art. 3 pct. (a)  din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052, respectiv volumul zilnic mediu este calculat pe baza volumului zilnic mediu tranzactionat in cursul perioadei de 20 de zile de tranzactionare care precede data la care are loc achizitia; Programul nu este cu volum fix.”

 

va fi citit ca:

 

„Volumul de actiuni pe care il va putea rascumpara Societatea este determinat in conformitate cu prevederile art. 3 pct. (3) (b)  din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052, respectiv volumul zilnic mediu este calculat pe baza volumului zilnic mediu tranzactionat in cursul perioadei de 20 de zile de tranzactionare care precede data la care are loc achizitia; Programul nu este cu volum fix.”

 

__________________

Mihail Marcu

Director General