Erata la completarea ordinii de zi AGEA din 29/30.06.2020

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 3902/12.06.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 12.06.2020

 

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

 

Eveniment important de raportat: Corectie la Raportul curent nr. 3875/12.06.2020 referitor la completarea ordinii de zi a AGEA din 29/30.06.2020

S.I.F. Transilvania face urmatoarea corectie in cadrul Raportului curent nr. 3875/12.06.2020 referitor la completarea ordinii de zi a A.G.E.A. din 29/30.06.2020:

- in cadrul punctelor 3, 4, 6 si 7 de pe ordinea de zi, in loc de actionari mentionati la punctul 2, se va citi actionari mentionati la punctul I.2.

Atasam raportul curent corectat conform celor de mai sus.

 

Marius Adrian Moldovan

Presedinte Executiv/Director General

 

 

 

Raduta-Gib Tony Cristian 

Membru al Directoratului/Director