Erata la convocator AGEA 11/12.05.2020 si la raport curent din 09.04.2020

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 2753  / 09.04.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 09.04.2020

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Erate la rapoartele curente

In cadrul Raportului curent nr. 2737/09.04.2020 referitor la litigii pe rolul instantelor de judecata, la pct. (i) facem urmatoarea rectificare:

In loc de:

Potrivit informatiilor existente pe portalul instantelor de judecata, in Dosarul nr. 1033/62/2002....”

Se va citi:

“Potrivit informatiilor existente pe portalul instantelor de judecata, in Dosarul nr. 1033/62/2020....”

 

In cadrul Raportului curent nr. 2730/09.04.2020 referitor la convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, la pagina 11, la punctul 5 al ordinii de zi, facem urmatoarea rectificare:

In loc de:

5. Alineatele si articolele Actului constitutiv actualizat vor fi renumerotate in conformitate cu hotararea A.G.E.A.

Se va citi:

5. Aprobarea ca alineatele si articolele Actului constitutiv actualizat sa fie renumerotate in conformitate cu hotararea A.G.E.A.

Retransmitem atasat Rapoartele curente corectate conform celor de mai sus.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

 

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate