Erata la Convocatorul A.G.O.A. din data de 18.06.2020/ 19.06.2020

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 17035/ 02.06.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 15/ 2020

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

02.06.2020

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat, conform art. 122 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018: Erata la Convocatorul A.G.O.A. din data de 18.06.2020/ 19.06.2020.

Societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii ca s-a produs o eroare materiala, la Punctul 2 din Convocatorul A.G.O.A. din data de 18/ 19.06.2020, in sensul ca s-a scris in mod gresit ”avizarea tranzactiei cu S.N.T.F.M. ”CFR MARFA”(...)” in loc de ”aprobarea tranzactiei cu S.N.T.F.M. ”CFR MARFA” (...)”, asa cum, de altfel, se mentioneaza si se solicita in materialele care stau la baza acestui punct de pe ordinea de zi a adunarii (Referatul nr. 15261/ 13.05.2020 intocmit de conducerea executiva si avizat de Consiliul de Administratie si Extrasul din Decizia C.A. nr. 12/ 13.05.2020, postate pe site-ul societatii la sectiunea Relatia cu investitorii/ Documente A.G.O.A. / A.G.O.A. 18.06.2020).

In consecinta, Punctul 2 din Convocatorul A.G.O.A. are corect urmatorul continut: Aprobarea tranzactiei cu S.N.T.F.M. ”CFR MARFA”, ce se va concretiza prin incheierea unui Act Aditional la contractul de “Servicii de transport pe calea ferata a titeiului si gazolinei din rampele de incarcare la destinatiile stabilite de CONPET S.A., avand ca obiect majorarea tarifului de transport, respectiv majorarea valorii estimate a contractului cu suma de 7.627.649 lei.”

Formularul de vot, imputernicirea speciala si proiectul de hotarare A.G.O.A. se corecteaza pe cale de consecinta.

Mentionam ca, in data de 13.05.2020, Convocatorul A.G.O.A. din data de 18.06.2020/ 19.06.2020, a fost transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara cu Raportul Curent nr. 14.

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS