Erata la Convocatorul A.G.O.A. din data de 29.04.2020/ 30.04.2020

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 13664/ 21.04.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 10/ 2020

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

21.04.2020

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat: Erata la Convocatorul A.G.O.A. din data de 29.04.2020/ 30.04.2020

 

Societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii ca in continutul Punctului 3.a.) din Convocatorul A.G.O.A. din data de 29/ 30.04.2020 s-a strecurat  o eroare materiala, in sensul ca suma destinata participarii salariatilor la profit este cea mentionata in materialele care stau la baza acestui punct de pe ordinea de zi a adunarii (Nota nr. 10912/ 19.03.2020 privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019 si a unor sume din rezultatul reportat intocmita de conducerea executiva si avizata de Consiliul de Administratie si Extrasul din Decizia C.A. nr. 5 / 24.03.2020, postate pe site-ul societatii la sectiunea Relatia cu investitorii/ Documente A.G.O.A. / A.G.O.A. 29.04.2020), respectiv 6.440.879 lei (9,86%), si nu 6.400.879 lei (9,86%), cum gresit a fost mentionat in Convocator. In consecinta, Punctul 3.a) din Convocatorul A.G.O.A. are corect urmatorul continut:

Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2019 si a unor sume din rezultatul reportat si din alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe actiune si a datei platii dividendelor catre actionari, dupa cum urmeaza:

a)      repartizarea profitului net al anului 2019, reintregit cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit, in suma de 65.317.598 lei, pe urmatoarele destinatii:

- alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.119.275 lei (1,71%)

- participarea salariatilor la profit: 6.440.879 lei (9,86%)

- dividende cuvenite actionarilor: 57.757.444 lei (88,43%).”

Formularul de vot, Imputernicirea speciala si Proiectul de Hotarare A.G.O.A. se corecteaza pe cale de consecinta.

Mentionam ca, in data de 24.03.2020, Convocatorul A.G.O.A. din data de 29.04.2020/ 30.04.2020, a fost transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara cu Raportul Curent nr. 8.

 

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS