Erata la punctul 5 aflat pe ordinea de zi a A.G.E.A. din 04(05).07.2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiești, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 20992/ 29.05.2019

 

Către: Bursa de Valori București

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

 

COMUNICAT

 

Erată la punctul 5 aflat pe ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (A.G.E.A.) convocată pentru data de 04(05).07.2019

 

Societatea CONPET S.A informează acționarii și investitorii că, in data de 29.05.2019, a transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară Raportul curent nr. 17 cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (A.G.E.A.) pentru data de 04(05).07.2019.

Precizăm că, forma inițială a punctului 5 aflat pe ordinea de zi a convocatorului A.G.E.A. susmenționat, respectiv: „Aprobarea datei de ȋnregistrare 18.07.2019 propusă de Consiliul de Administraţie, cu ex date 17.07.2019 și data plății 19.07.2019 (Regulamentul A.S.F. 5/ 2018)”, va fi inlocuită cu varianta corectă, rezultand următorul conținut: „Aprobarea datei de ȋnregistrare 23.07.2019 propusă de Consiliul de Administraţie, cu ex date 22.07.2019 și data plății 24.07.2019 (Regulamentul A.S.F. 5/ 2018)”.

Anexăm la prezentul comunicat forma actualizată a Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (A.G.E.A.) convocată pentru data de 04(05).07.2019.

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIȘ