Erata la Raportul curent nr. 1921/09.03.2020

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr.   1921 / 09.03.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 09.03.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Erata la Raportul curent nr. 1921/09.03.2020

In cadrul Raportului curent nr. 1921/09.03.2020 referitor la Modificarea propunerii privind valoarea dividendului brut pe actiune, modificarea textului convocatorului A.G.O.A., la pagina 5, pct. IV Documente aferente AGOA facem urmatoarea rectificare:

In loc de

Incepand cu data de 06.03.2020 (data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial) vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii si pe site-ul propriu:…”

Se va citi:

„Incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii si pe site-ul propriu:....”

Retransmitem atasat Raportul curent corectat conform celor de mai sus.

 

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

 

 

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

 

 

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de Conformitate