Erata privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2020

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform prevederilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5/2018 

 Data raport: 12.02.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 Eveniment important de raportat: Erata privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2020

 

 SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra publicarii unei erate cu privire la existenta unei erori referitoare la o pozitie bugetara din propunerea de BVC 2020, eroare care determina o serie de modificari in nota.  Nota de fundamentare corectata conform eratei de mai jos este disponibila pe site-ul SNN, sectiunea “Relatii cu investitorii/Informatii pentru actionari/Info AGA, AGA din data de 05.03.2020, ora 18:00.

 Astfel, Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 va fi corectata dupa cum urmeaza:

 Pag 2.

Forma initiala a

“Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 prevede un profit brut de 649.337 mii lei (+202.176 mii lei, respectiv +45,2% vs. bugetat 2019, +8.841 mii lei, respectiv +1,4% vs. realizat preliminar 2019) si un profit net de 549.458 mii lei (+57% vs. bugetat anul 2019, +1,3% vs. realizat preliminar 2019). Rezultatele sunt obtinute pe seama unor venituri totale de 2.637.573 mii lei (+7,2% vs. bugetat 2019, +6,1% vs. realizat preliminar 2019) si a unor cheltuieli totale de 1.988.236 mii lei (-1,4% vs. bugetat 2019, +7,8% vs. realizat preliminar 2019), precum si pe seama estimarii impozitului pe profit la valoare de 99.879 mii lei (+2,84% vs. bugetat 2019, +2,06% vs. realizat preliminar 2019)”

 Se va citi:

 “Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 prevede un profit brut de 651.337 mii lei (+204.176 mii lei, respectiv +45,7% vs. bugetat 2019, +10.841 mii lei, respectiv +1,7% vs. realizat preliminar 2019) si un profit net de 551.458 mii lei (+57,5% vs. bugetat anul 2019, +1,6% vs. realizat preliminar 2019). Rezultatele sunt obtinute pe seama unor venituri totale de 2.637.573 mii lei (+7,2% vs. bugetat 2019, +6,1% vs. realizat preliminar 2019) si a unor cheltuieli totale de 1.986.236 mii lei (-1,5% vs. bugetat 2019, +7,7% vs. realizat preliminar 2019), precum si pe seama estimarii impozitului pe profit la valoare de 99.879 mii lei (+2,84% vs. bugetat 2019, +2,06% vs. realizat preliminar 2019).”

 Pag. 5.

Forma initialaa

 “Cheltuielile totale in suma de 1.988.236 mii lei (+7,5%) cuprind cheltuieli pentru exploatare de 1.934.157 mii lei (+8,62%) si cheltuieli financiare 54.079 mii lei (-15,34%)”

 Se va citi:

 “Cheltuielile totale in suma de 1.986.236 mii lei (+7,7%) cuprind cheltuieli pentru exploatare de 1.932.157 mii lei (+8,51%) si cheltuieli financiare 54.079 mii lei (-15,34%)”

 Pag. 5.

Forma initiala a

“ 1. Cheltuielile din exploatare in suma de 1.934.157 mii lei (+8,62% vs. realizat 2019, -0,19% vs. bugetat 2019) sunt formate din cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.”

 Se va citi:  

“1.Cheltuielile din exploatare in suma de 1.932.157 mii lei (+8,51% vs. realizat 2019, -0,30% vs. bugetat 2019) sunt formate din cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.”

 

Pag. 13.

Forma initiala a

“C. Cheltuielile cu personalul, in suma de 473.283 mii lei (+10% vs. realizat preliminar 2019, +5% vs. bugetat 2019), cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, alte cheltuieli cu personalul, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale. Aceste cheltuieli sunt detaliate mai jos si reprezentate in graficul urmator.”

 Se va citi:

 “C Cheltuielile cu personalul, in suma de 471.283 mii lei (+9,89% vs. realizat preliminar 2019, +4,34% vs. bugetat 2019), cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, alte cheltuieli cu personalul, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale. Aceste cheltuieli sunt detaliate mai jos si reprezentate in graficul urmator.” (graficul si indicatorii se regasesc in variant corectata in Nota de fundamentare) 

 Pag. 18.

Forma initiala a

“C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in suma de 5.601 mii lei”

 Se va citi:

 “C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in suma de 3.601 mii lei” (tabelul modificat se regaseste in variant corectata in Nota de fundamentare)

 Pag. 18.

Forma initiala a

“A. Contracte de mandat incheiate cu directorii (rd. 104) – 3.970 mii lei (…) Pentru anul 2020, au fost prevazute cheltuieli aferente contractelor de mandat incheiate de Societate cu directorii executivi de 3.970 mii lei. “

 Se va citi:

 “A. Contracte de mandat incheiate cu directorii (rd. 104) – 1.970 mii lei (…) Pentru anul 2020, au fost prevazute cheltuieli aferente contractelor de mandat incheiate de Societate cu directorii executivi de 1.970 mii lei. “

 

Pag. 19.

 Forma initiala a

“b) componenta variabila a directorilor cu contract de mandat (rd. 106) – 2.667 mii lei”

 Se va citi:

 “b) componenta variabila a directorilor cu contract de mandat (rd. 106) – 667 mii lei”

 Forma initiala a “Pentru anul 2020, cheltuiala cu componenta variabila a contractelor de mandat pentru directori va fi de 2.667 mii lei.”

 Se va citi:

 Pentru anul 2020, cheltuiala cu componenta variabila a contractelor de mandat pentru directori va fi de 667 mii lei.”

 Pag. 22.

Forma initiala a

“Estimarile pentru anii 2021 si 2022 din Anexa 1, pentru intreg capitolul C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete sunt determinate luand in considerare indemnizatiile fixe si variabile detaliate mai sus, integral pentru 12 luni din fiecare an, inclusiv componenta variabila suplimentata a directorilor, avand in vedere nivelul profitului net estimat pentru anii 2021 si 2022, respectiv 5.601 mii lei.”

 Se va citi:

“Estimarile pentru anii 2021 si 2022 din Anexa 1, pentru intreg capitolul C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete sunt determinate luand in considerare indemnizatiile fixe si variabile detaliate mai sus, integral pentru 12 luni din fiecare an, respectiv 3.601 mii lei.”

 Pag. 25.

Forma initiala a

“ Pentru anul 2020, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate rezulta un profit brut de 649.337 mii lei, mai mare cu 45,2% decat cel bugetat pentru anul 2019.”

Se va citi:

„Pentru anul 2020, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate rezulta un profit brut de 651.337 mii lei, mai mare cu 45,7% decat cel bugetat pentru anul 2019.”

 Forma initiala a

" Nivelul profitului brut este determinat de cumulul profitului din exploatare si al rezultatului financiar bugetat. Profitul din exploatare este estimat la nivelul a 644.416 mii lei (+44,6% vs. bugetat 2019), iar rezultatul financiar este estimat la nivelul a 4.921 mii lei, mai mare decat nivelul realizat in anul 2019, ca urmare a nivelului asteptat al dobanzilor si a conditiilor de pe piata monetara asteptate in 2020.”

Se va citi: 

„Nivelul profitului brut este determinat de cumulul profitului din exploatare si al rezultatului financiar bugetat. Profitul din exploatare este estimat la nivelul a 646.416 mii lei (+45,1% vs. bugetat 2019), iar rezultatul financiar este estimat la nivelul a 4.921 mii lei, mai mare decat nivelul realizat in anul 2019, ca urmare a nivelului asteptat al dobanzilor si a conditiilor de pe piata monetara asteptate in 2020.”

  Cosmin Ghita

Director General