Erata - Raportare detineri peste pragul de 10% din totalul drepturilor de vot

M MedLife S.A.

Nr. 78/12.03.2020

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

 

conform art. 72 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 105 din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II Emitenti si Instrumente Financiare

Data raportului: 12.03.2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Rectificare Raport Curent 77/12.03.2020

 

 

In Raportul Curent nr 77/12.03.2020 se modifica numarul de drepturi de vot detinte in comun de Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV, Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM si Fondul de Pensii Administrat Privat NN:

 

 

„Potrivit raportarii, in considerarea unei actiuni concertate, Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV, Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM si Fondul de Pensii Administrat Privat NN detineau in comun, la data de 06 martie 2020, un numar de 2.256.708 drepturi de vot, reprezentand 10,19% din totalul drepturilor de vot in MedLife (22.145.082 total drepturi de vot).”

 

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General