Finalizarea celei de-a doua etape a programului de rascumparare actiuni

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 28.01.2020

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018, Regulament Delegat (UE) 2016/1052

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important: Finalizarea celei de-a doua etape a programului de rascumparare actiuni derulat in conformitate cu hotararea AGEA SIF Moldova nr. 3/18.04.2019

 

SIF Moldova informeaza actionarii cu privire la finalizarea celei de-a doua etape a programului de rascumparare actiuni proprii (raport curent din 18.12.2019), in urmatoarele conditii:

 

Rezultatele cumulate ale operatiunilor derulate in intervalul 19.12.2019 – 27.01.2020 se prezinta astfel:

·         Numar actiuni cumparate: 2.000.000

·         Pret mediu: 1,6777 lei/actiune

·         Valoare totala actiuni: 3.355.391,8 lei

·         Procent in capitalul social al SIF Moldova: 0,1996

·         Perioada de derulare a programului: 19.12.2019 – 27.01.2020

·         Scopul programului: distribuire actiuni catre angajatii, administratorii si directorii societatii, in cadrul unor programe de tip “stock option plan”

·         Intermediar: BT Capital Partners

 

Prin conditiile acestui program de rascumparare, SIF Moldova s-a incadrat in derogarea prevazuta de art. 5 alin (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014 si art. 4 alin (2) lit. a) din Regulamentul Delegat UE nr. 1052/2016.

 

Claudiu Doros

Director General

 

Catalin Nicolaescu                                                                                                                         

Ofiter de Conformitate