Finalizarea operatiunii de majorare capital social

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

 

Raport curent conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cele ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data Raportului: 20 decembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

Finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social al Societatea Energetica Electrica SA

Electrica doreste sa informeze actionarii si investitorii cu privire la finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social al Electrica in data de 20 decembrie 2019, ca urmare a inregistrarii capitalului social la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti (in data de 11 decembrie 2019), la Autoritatea de Supraveghere Financiara (in data de 18 decembrie 2019) si, respectiv, la Depozitarul Central (in data de 20 decembrie 2019).

Capitalul social al Electrica a fost majorat prin aport in natura si in numerar, cu suma de 5.036.680 RON, de la suma de 3.459.399.290 RON pana la suma de 3.464.435.970 RON, prin emisiunea unui numar de 503.668 actiuni noi, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 10 RON/actiune („Actiunile Noi”), dupa cum urmeaza:

 

(i)         502.580 Actiuni Noi ordinare, dematerializate si nominative, cu valoarea nominala de 10 RON per actiune, avand simbol de tranzactionare EL pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti („BVB”) si ISIN: ROELECACNOR5 („Actiunile”); si

 

(ii)       1.088 Actiuni Noi reprezentate sub forma de certificate globale de depozit („GDR”) emise conform Regulamentului S, fiecare GDR reprezentand 4 Actiuni (i.e., 272 GDR), avand simbol de tranzactionare ELSA pe Piata Principala operata de Bursa de Valori din Londra („LSE”) si ISIN temporar US83367Y4052, nefiind fungibile cu alte GDR emise conform Regulamentului S deja existente si fiind supuse unor restrictii de revanzare in SUA pentru o perioada de 40 de zile de la data emiterii acestor noi GDR conform Regulamentului S. Aceste 272 GDR vor fi identificate prin TIDM “ELST”. Dupa expirarea celor 40 de zile de la data emiterii, actiunile emise sub forma de GDR conform Regulamentului S vor fi identificate cu codul ISIN US83367Y2072.

  

 

Admiterea la tranzactionare pe Piata Reglementata operata de BVB a celor 502.580 Actiuni Noi ordinare, dematerializate si nominative are loc in data de 20 decembrie 2019 iar admiterea la tranzactionare a celor 1.088 Actiuni Noi reprezentate sub forma de GDR (i.e. 272 GDR) pe Piata Principala a LSE va avea loc in data de 23 decembrie 2019.

 

Director General                                                        Director Strategie si Fuziuni si Achizitii

Georgeta Corina Popescu                                         Anamaria Acristini-Georgescu