Finalizarea programului de oprire planificata U2

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data raport: 10.06.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510  lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:                

 

 

Eveniment important de raportat:

Finalizarea programului de oprire planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda

 

SN Nuclearelectrica SA anunta ca lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 2 CNE Cernavoda au fost finalizate in data de 7 iunie 2019, sincronizarea la Sistemul Energetic National realizandu-se in aceeasi zi, la ora 22:00.

Unitatea 2 a intrat in programul de oprire planificata la inceputul lunii mai, in vederea efectuarii lucrarilor de mentenanta planificate, realizate o data la doi ani pentru fiecare unitate. In perioada opririi planificate s-au efectuat circa 9.000 de activitati aferente urmatoarelor programe:

  • programul de mentenanta preventiva si corectiva;
  • programul de inspectii;
  • programul de testare obligatorie pe perioada opririlor planificate, conform cerintelor Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, care se poate efectua numai cu centrala oprita;
  • programul de implementare a modificarilor pe proiect pe anumite sisteme/ echipamente/ componente.

 

Toate obiectivele opririi planificate au fost realizate in conditii de siguranta pentru personalul centralei, public si mediul inconjurator, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavoda 

 

Cosmin Ghita

 

Director General