Fitch confirma Ratingul BBB- cu perspectiva stabila

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

 

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018

 

Data raportului: 08.07.2020

Denumirea entitati emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

 

Eveniment de raportat:

Fitch confirma ratingul Transgaz 'BBB-' cu perspectiva stabila

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA informeaza pe toti cei interesati asupra faptului ca in data de 08. 07.2020, Agentia Internationala de Rating Fitch a confirmat ratingul acordat companiei 'BBB-' cu Perspectiva Stabila. 

Ratingul confirmat 'BBB-' cu Perspectiva Stabila „reflecta profilul solid al activitatii Transgaz in calitate de concesionar si operator al retelei de transport gaze naturale din Romania, precum si preconizarea unei diminuari progresive a activitatii internationale de tranzit al gazelor care deriva din traseele traditionale. Ratingul este sustinut de reglementarile nationale privind transportul gazelor si asteptarile noastre  ca o investitie actuala semnificativa in coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria (BRUA) va fi adaugata la Baza Reglementata a Activelor Transgaz (RAB) care sta la baza unor incasari viitoare”, se arata in raportul agentiei.

SNTGN Transgaz SA Medias este operatorul tehnic al Sistemului National de Transport (SNT) gaze naturale si asigura indeplinirea in conditii de eficienta, transparenta, siguranta, acces nediscriminatoriu si competitivitate a strategiei nationale privind transportul intern si international al gazelor naturale si dispecerizarea gazelor naturale, precum si cercetarea si proiectarea in domeniul specific activitatii sale, cu respectarea cerintelor legislatiei europene si nationale, a standardelor de calitate, performanta, mediu si dezvoltare durabila.

Raportul integral publicat de agentia de rating Fitch poate fi consultat pe site-ul oficial al acesteia la adresa:

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-affirms-transgaz-at-bbb-outlook-stable-08-07-2020

 

Director General

Sterian Ion