Formulare cerere de interventie intr-un dosar impotriva ANRE

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

 

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 5/2018 al ASF si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 11 septembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

Formulare cerere de interventie in dosarul nr. 7341/2/2014 impotriva ANRE

 

Societatea Energetica Electrica S.A. si filialele Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. si Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. au formulat cereri de interventie accesorie in dosarul nr. 7341/2/2014, aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in care Fondul Proprietatea S.A. are calitatea de reclamant, iar Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) are calitatea de parat.

 

Dosarul are ca obiect cererea Fondului Proprietatea de anulare a art. I punctele 2, 3, 8, 9 si 10 din Ordinul Presedintelui ANRE nr. 112/2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 72/2013.

 

 

Director General                                                                   

Georgeta Corina Popescu