Guvernanta corporativa - modificare stadiu de conformare

SNP OMV PETROM S.A.

Raport curent

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 13 martie 2020
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 
+40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

 

 

 

Eveniment important de raportat:

 

 

Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti (BVB)

 

Ca urmare a revocarii lui Sevil Shhaideh din pozitia sa de membru al Consiliului de Supraveghere incepand cu 3 martie 2020 (si pe cale de consecinta incetarea pozitiilor detinute in comitetele consultative ale Consiliului de Supraveghere), Niculae Havrilet a fost numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere incepand cu 3 martie 2020 si de catre Consiliul de Supraveghere in calitate de membru in comitetele consultative ale Consiliului de Supraveghere, inclusiv in Comitetul de Audit, incepand cu 13 martie 2020.

 

Astfel, incepand cu 13 martie 2020, Comitetul de Audit este compus din urmatorii patru membri: 

·           Jochen Weise – Presedinte;

·           Reinhard Florey – Vicepresedinte;

·           Radu Cojocaru – Membru;

·           Niculae Havrilet – Membru.

dintre care, ca urmare a evaluarii independentei efectuate, a rezultat ca doar Jochen Weise si Radu Cojocaru indeplinesc toate criteriile de independenta prevazute de Codul de Guvernanta Corporativa al BVB.

 

Pe cale de consecinta, OMV Petrom S.A. anunta modificarea, incepand cu 13 martie 2020, a stadiului de conformare cu prevederea B.1 a Codului de Guvernanta Corporativa al BVB, respectiv "Consiliul trebuie sa infiinteze un comitet de audit in care cel putin un membru trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzand presedintele, trebuie sa fi dovedit ca au calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa aiba experienta de audit sau contabilitate dovedita si corespunzatoare. In cazul societatilor din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie sa fie format din cel putin trei membri si majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie sa fie independenti." in sensul trecerii de la „conformitate” la „conformitate partiala” intrucat doar doi din cei patru membri ai Comitetului de Audit indeplinesc toate criteriile de independenta prevazute de Codul de Guvernanta Corporativa al BVB.

 

Christina Verchere                                                                        Alina Popa

Director General Executiv                                                               Director Financiar

Presedintele Directoratului                                                              Membru al Directoratului