Hotarare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 5718/26.06.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 26.06.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Hotarare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

In completarea Raportului curent nr. 4385/26.04.2018, S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca, prin Hotararea nr. 3563/25.06.2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul formulat de societatea noastra in Dosarul nr. 2591/2/2018 avand ca obiect cererea de suspendare provizorie a Deciziei A.S.F. nr. 438/05.04.2018 prin care a fost solicitata completarea/modificarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocata pentru data de 27/28.04.2018.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin