Hotarare CA 19.03.2020 - ref.Gastrade

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 20.03.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

 

·         Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. cu privire la achizitia a 20% din compania GASTRADE S.A.

 

 

In temeiul prevederilor art. 234 alin. 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, S.N.G.N. Romgaz S.A. informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, in data de 19.03.2020, Consiliul de Administratie a hotarat ca, in contextul economic actual, nu considera oportuna achizitia a 20% din compania GASTRADE S.A.

 

Amintim faptul ca, prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.7/26.09.2019, s-a aprobat, de principiu, achizitionarea, de catre S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a 20% din actiunile emise de compania GASTRADE S.A.

 

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU