Hotararea instantei de apel

SNP OMV PETROM S.A.

  

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 11 octombrie 2018

Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)

Numarul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082

Atribut fiscal: RO

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997

Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

 

  

Eveniment important de raportat:

Dosar privind uciderea din culpa – hotararea instantei de apel

 

 

In dosarul in care OMV Petrom S.A. este acuzata de ucidere din culpa, instanta de apel – Curtea de Apel Ploiesti – s-a pronuntat in sensul ca: a admis apelurile declarate de OMV Petrom S.A. si partile civile impotriva sentintei penale pronuntata de instanta de fond in 6 martie 2018, a desfiintat in totalitate sentinta apelata si a trimis cauza primei instante pentru rejudecare.

 

Acuzatia se refera la un incident petrecut langa una dintre sondele societatii localizate in Aricestii Rahtivani in judetul Prahova, unde victima a fost gasita decedata.

Informatia privind sentinta penala a fost publicata prin raportul curent al OMV Petrom S.A. din 6 martie 2018.

 

  

Stefan Waldner                                                                                  Filip Neagu

Director Financiar                                                                                Director Departament Juridic

Membru al Directoratului