Hotarari AGEA din 04.10.2018

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

  

Data raportului: 04.10.2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. intrunita in data de 04.10.2018, la prima convocare

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., intrunita statutar in data de 04.10.2018, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 240.021.869 drepturi de vot valide, reprezentand 41,371% din total drepturi de vot valide, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor A.S.F. in vigoare si a Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmatoarele hotarari:

 

HOTARAREA nr. 1

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl.  Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna Ioan, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Pauna Ioan fiind ales secretarul sedintei care va intocmi Procesul verbal al adunarii. Persoanele alese au  calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

 

Voturi: pentru 235.041.803 reprezentand 97,92516% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, voturi impotriva 0 reprezentand  0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, abtineri 4.980.066 reprezentand 2,07484%  din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati si fara optiuni 0 reprezentand 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

HOTARAREA nr. 2

Se aproba alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate in cadrul AGEA, comisie compusa din trei membri, respectiv dl. Vigaru Ion, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele alese au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

 

Voturi: pentru 235.041.803 reprezentand 97,92516% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, voturi impotriva 0 reprezentand  0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, abtineri 4.980.066 reprezentand 2,07484%  din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati si fara optiuni 0 reprezentand 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

HOTARAREA nr. 3

Se aproba vanzarea integrala a pachetului de 1.023.534.303  actiuni detinute de S.I.F. Oltenia S.A. la Banca Comerciala Romana, catre ERSTE GROUP BANK A.G. la pretul de 140.000.000 Euro.

 

Voturi: pentru 240.021.669 reprezentand 99,99992% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, voturi impotriva 200 reprezentand  0,00008% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, abtineri 0 reprezentand 0%  din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati si fara optiuni 0 reprezentand 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

HOTARAREA nr. 4

Se aproba imputernicirea directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, sa faca toate diligentele necesare si sa semneze orice document in vederea implinirii hotararilor adoptate.

 

Voturi: pentru 235.041.603 reprezentand 97,92508% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, voturi impotriva 200 reprezentand  0,00008% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, abtineri 4.980.066 reprezentand 2,07484%  din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati si fara optiuni 0 reprezentand 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

 

HOTARAREA nr. 5

Se aproba data de 23.10.2018 ca data de inregistrare (ex date 22.10.2018), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

 

Voturi: pentru 235.041.803 reprezentand 97,92516% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, voturi impotriva 0 reprezentand  0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, abtineri 4.980.066 reprezentand 2,07484%  din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati si fara optiuni 0 reprezentand 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

  

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

  

Consiliul de Administratie,

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Presedinte / Director General

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de Conformitate