Hotarari ale Consiliului de Supraveghere din 29.06.2020

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 4313 /30.06.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 30.06.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Hotarari ale Consiliului de Supraveghere din data de 29.06.2020

In continuarea Raportului curent nr. 3611/29.05.2020, S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca, prin Hotararea nr. 1 din data de 29.06.2020, Consiliul de Supraveghere a numit societatea Mazars Romania S.R.L. in functia de auditor intern al S.I.F. Transilvania. Mandatul auditorului intern este acordat pana la data de 31.12.2020, cu inceperea efectiva a mandatului conform art. 3, alin. 2 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entitatilor reglementate de A.S.F.

Prin Hotararea nr. 2 din data de 29.06.2020, Consiliul de Supraveghere l-a numit pe dl. Crinel Valer Andanut in functia de Presedinte al Comitetului de Remunerare al Consiliului de Supraveghere. Ca urmare, structura actuala a comitetului de remunerare este urmatoarea: dl. Crinel Valer Andanut – Presedinte, dl. Gheorghe Lutac – membru si dl. Nicolae Petria – membru.

 

Marius Adrian Moldovan

Presedinte Executiv/Director General

 

 

 

Radu Claudiu Rosca

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct