Iesire din insolventa a Servicii Energetice Muntenia

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                             Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                        Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                        Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 4 aprilie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A.

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

Iesire din insolventa a filialei Servicii Energetice Muntenia SA (SEMU)

Electrica informeaza investitorii ca, avand in vedere efectele pozitive ale masurilor stabilite prin Planul de reorganizare confirmat la data de 25 noiembrie 2015, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila a constatat, in data de 3 aprilie 2019,  inchiderea procedurii de insolventa si a dispus luarea tuturor masurilor pentru reinsertia societatii in activitatea de afaceri, potrivit certificatului de grefa emis in 4 aprilie 2019 de Tribunalul Bucuresti.

Reamintim ca, in data de 26 noiembrie 2014, Servicii Energetice Muntenia a intrat in procedura generala a insolventei cu reorganizare in baza Legii 85/2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti.

 

Director Directia Guvernanta Corporativa si M&A

Alexandra Borislavschi