Implementarea art. 2 al Hotararii AGEA nr.1/06.03.2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 5499/19.06.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 19.06.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Implementarea art. 2 al Hotararii A.G.E.A. nr. 1/6.03.2019

S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca, in implementarea art. 2 al Hotararii A.G.E.A. nr. 1 din 6 martie 2019, intermediarul desemnat a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiara, in vederea aprobarii, documentul de oferta publica de cumparare a actiunilor emise de S.I.F. Transilvania, intocmit in baza hotararii A.G.E.A. din data de 6 martie 2019.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

Ofiter de conformitate

Marcus Valeriu Marin