Incetare contract de mandat membru CA

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: art. 234, alineat (1), litera g)  din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului:10.10.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 Eveniment de raportat: Incetarea Contractului de Mandat al domnului Cristian Dima, membru in Consiliul de Administratie al SNN la data de 09.10.2019

 Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) aduce la cunostinta actionarilor ca, prin notificarea primita de la Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (”CNCAN”) in data de 09.10.2019, compania a fost instiintata cu privire la rezultatul procesului de acordare a avizelor CNCAN pentru administratorii ne-executivi, in baza normei de securitate nucleara privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare, NSN 23. Ca urmare a derularii acestui proces, CNCAN a notificat SNN ca domnul Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie, nu a obtinut avizul CNCAN.

  In conformitate cu prevederile Contractului de Mandat incheiat cu administratorii ne-executivi ai companiei, in baza art. 13.1, litera k), respectiv: “in cazul in care Administratorul nu trece in termen de 12 luni de la data inceperii mandatului de verificarile CNCAN prevazute de Normele NSN 23, contractul va inceta la momentul la care CNCAN/Administratorul va instiinta SNN cu privire la faptul ca Administratorul nu a trecut de verificarile CNCAN prevazute de NSN 23 si in acest caz SNN nu va datora Administratorului daune pentru acest caz de incetare”, Contractul de Mandat al domnului Cristian Dima a incetat de la data primirii notificarii CNCAN, respectiv 09.10.2019.

 SNN va transmite raport curent cu privire la orice schimbare ulterioara in conducerea neexecutiva a companiei.

 Cosmin Ghita                                               

  Director General