Incheiere contract de finantare cu BT

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

 

Data raportului: 16.07.2020

Denumirea entitati emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

 

Eveniment de raportat:

 

SNTGN Transgaz SA a incheiat un act juridic de tipul celor prevazute la art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNTGN Transgaz SA  raporteaza un act juridic a carui valoare depaseste 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2019.

Obiectul contractului il reprezinta imprumutul in valoare de 300 milioane Lei pentru finantarea necesarului de capital de lucru al SNTGN Transgaz S.A.

 

Datele Contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Parti contractante

Contract incheiat intre SNTGN Transgaz SA si Banca Transilvania

Data incheierii si natura contractului

Contract de imprumut incheiat in data de 15 iulie 2020

Obiectul Contractului

Acoperirea necesarului de capital de lucru

Valoarea imprumutului

300.000.000 Lei

Durata contractului

2 ani

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION