Indreptare eroare materiala convocator modificat - AGOA 7/8 feb 2019

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

Societatea Energetica Electrica S.A.

Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1

010621, Bucuresti

Tel: 0212085999, Fax: 0212085998

CIF: RO 13267221, J40/7425/2000

Capital social: 3.459.399.290 RON

www.electrica.ro

 


Catre:            Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                      Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                      Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 3 ianuarie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A  

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Indreptarea unei erori materiale in continutul Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica S.A. din data de 7/8 februarie 2019, modificat la data de 31 decembrie 2018

Societatea a transmis raportul curent denumit „Prelungire perioada depunere candidaturi pentru AGOA din 7/8 februarie 2019” in data de 31 decembrie 2018.

In versiunea in limba engleza a convocatorul AGOA modificat, prima fraza de la pagina 6 - Sectiunea V se va citiThe shareholders of the Company have the right to propose candidates for filling in the vacant positions of director following the renunciation to the mandate by the independent directors Arielle Marie Malard de Rothschild, and Willem Jan Antoon Henri Schoeber, and by the non-independent director Elena Doina Dascalu in accordance with the law and the Articles of Association.

in loc de The shareholders of the Company have the right to propose candidates for filling in the vacant positions of director following the renunciation to the mandate by the independent directors Arielle Marie Malard de Rothschild, and Willem Jan Antoon Henri, and by the non-independent director Elena Doina Dascalu in accordance with the law and the Articles of Association.”.

Varianta in engleza a Convocatorului AGOA modificat pentru data de 7/8 februarie 2019 va fi publicata in forma corecta pe website-ul Electrica la adresa: https://www.electrica.ro/en/investors/general-meetings-of-shareholders/2019-gsm/general-meeting-of-shareholders-as-of-february-7th-2019/.

 

Director Guvernanta Corporativa si M&A 

Alexandra BORISLAVSCHI